skip to Main Content

De Stichting Repair Café is hard op zoek naar donateurs. Want zonder financiële steun is het niet mogelijk om het Repair Café een vaste plaats in de samenleving te geven. Iedereen die repareren een warm hart toedraagt, kan donateur worden. Maak uw bijdrage over op rekening 39.04.70.333 (Triodos Bank) ten name van Stichting Repair Café in Amsterdam. Heel hartelijk dank!

Back To Top