RC-Jaarverslag-2016
Lees ons recentste jaarverslag

Stichting Repair Café is opgericht op 2 maart 2010 en is gevestigd in Amsterdam. Sinds eind 2015 is de stichting bekend onder de naam Repair Café International.

Doelstellingen

Repair Café International wil repareren op een moderne manier terugbrengen in de lokale samenleving. Ze stelt zich ten doel om reparatiekennis te behouden en te

verspreiden, en de sociale cohesie te bevorderen door buurtgenoten met heel verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van inspirerende en laagdrempelige bijeenkomsten.

Organisatie

Het bestuur bestaat uit:

  • Leonie Reinders (directeur Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland) – voorzitter
  • Martijn Leusink (Repair Café-organisator in Utrecht) – secretaris
  • Bram Schuurman (trainer/coach, oud-ondernemer in bruin-/witgoed) – penningmeester

De dagelijkse leiding is in handen van Martine Postma.

Medewerkers zijn Gertrud MaesClaudia Schipper en Judy Sijlbing.

Adviseurs van Repair Café International zijn Tim Stok, Kees Noorman en Ben Smits.

Jaarverslagen

Repair Café International beschrijft haar activiteiten en ontwikkeling jaarlijks in een jaarverslag, met bijbehorende jaarrekening. Download deze documenten hier:

ANBI-status

Repair Café International is door de Nederlandse Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status maakt het voor donateurs fiscaal aantrekkelijk om de stichting te steunen.

In verband met de aanscherping van de ANBI-regels per 1 januari 2014 maakt Repair Café International ook de hoofdlijnen van haar beleidsplan openbaar, evenals de uitgangspunten voor haar beloningsbeleid.

Kamer van Koophandel

Repair Café International is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 34383930.

Privacybeleid

Repair Café International gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. In het privacybeleid staat welke gegevens de stichting verzamelt en hoe deze zijn beveiligd.